Jaarstukken 2019
portal

Paragrafen

Paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing

In de paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing gaat het om de vraag in welke mate de financiële positie van de provincie toereikend is om de financiële gevolgen van risico’s op te kunnen vangen. Het weerstandsvermogen wordt bepaald door de financiële omvang van deze risico’s afgezet tegen de weerstandscapaciteit. Dit zijn de financiële middelen die de provincie beschikbaar heeft of beschikbaar kan maken om zo nodig de financiële gevolgen van risico’s op te vangen. Het weerstandsvermogen en de overige financiële kengetallen geven een zo betrouwbaar en verantwoord mogelijk inzicht in de financiële positie van de provincie.

Deze paragraaf is als volgt opgebouwd:

  • Een toelichting op het huidige beleid, de doelstellingen voor 2019 en wat daarvan is bereikt;
  • Een totaaloverzicht van de risico’s en de benodigde weerstandscapaciteit;
  • De berekening van de weerstandscapaciteit en het weerstandsvermogen;
  • De financiële kengetallen met duiding van de financiële positie;
  • De risico’s.

In de bijlage bij deze paragraaf is een uitleg van de financiële kengetallen opgenomen.

Deze pagina is gebouwd op 06/25/2020 07:13:43 met de export van 06/25/2020 06:57:43