Jaarstukken 2019
portal

Jaarrekening 2019

2. Investeringen

(bedragen x € 1.000)

Jaarrekening 2018

Primaire Begroting 2019

Wijziging Voorjaarsnota

Wijziging Najaarsnota

Bijgestelde Begroting 2019

Jaarrekening 2019

Verschil begroot vs realisatie

1 Groen, Waterrijk en Schoon

1.491

2.266

0

0

2.266

70

2.196

2 Bereikbaar en Verbonden

230.745

221.900

2.500

-63.225

161.175

108.078

53.098

3 Aantrekkelijk en Concurrerend

7.777

4.400

0

-4.400

0

5.324

-5.324

- Overzichten en Middelen

550

25.916

0

-17.640

8.276

0

8.276

- Overhead

9.788

29.220

-9.823

-5.489

13.908

12.243

1.665

Totaal investeringsuitgaven

250.351

283.701

-7.323

-90.754

185.625

125.714

59.911

1 Groen, Waterrijk en Schoon

0

0

0

0

0

674

-674

2 Bereikbaar en Verbonden

133.935

34.256

0

-19.175

15.080

8.361

6.719

- Overzichten en Middelen

379

0

0

0

0

379

-379

Totaal investeringsinkomsten

134.314

34.256

0

-19.175

15.080

9.414

5.666

Saldo investeringen

116.037

249.446

-7.323

-71.579

170.544

116.300

54.244

Deze pagina is gebouwd op 06/25/2020 07:13:43 met de export van 06/25/2020 06:57:43