Jaarstukken 2019
portal

Jaarrekening 2019

3. Kapitaallasten

(bedragen x € 1.000)

Jaarrekening 2018

Jaarrekening 2018 Desinvesteringen

Primaire Begroting 2019

Wijziging Voorjaarsnota

Wijziging Najaarsnota

Bijgestelde Begroting 2019

Realisatie 2019

Verschil begroot vs realisatie

Totaal kapitaallasten

70.830

0

72.778

-2.751

0

70.027

92.508

-22.481

Deze pagina is gebouwd op 06/25/2020 07:13:43 met de export van 06/25/2020 06:57:43