Jaarstukken 2019
portal

Paragrafen

Paragraaf Bedrijfsvoering

Doel 1: De omvang en kwaliteit van de organisatie van de provincie Zuid-Holland moet in overeenstemming zijn met het door ons voorgestane takenpakket. Wij werken aan een innovatieve, lerende en op de uitvoering gerichte organisatie die effectief en efficiënt is.

Effectenindicator 1.1 : Werken aan een op de uitvoering gerichte organisatie die effectief en efficiënt is

Voort- gang

Trend

Prestatie-indicator

Nulmeting

Streef- waarde 2019

Meet- waarde 2019

1.1.1

Percentage overhead

38

38

39,8

Effectenindicator 1.2 : Kwaliteit dienstverlening

Voort- gang

Trend

Prestatie-indicator

Nulmeting

Streef- waarde 2019

Meet- waarde 2019

1.2.1

Afhandeling facturen binnen 30 dagen in %

85

85%

86,7

1.2.2

Doorlooptijd bezwaar- en beroepsprocedures (niet zijnde belastingen) en klachten (percentage binnen termijn) in %

74

75

96

1.2.3

Doorlooptijd advisering bezwaren en klachten in %

-

85

96

1.2.4

Doorlooptijd belasting bezwaren in %

-

90

93

1.2.5

Klanttevredenheid (rapportcijfer op tienpuntsschaal)

6,8

Geen meting

p.m.

1.2.6

Informatie  voor PS is beschikbaar op jaarbasis

99,8%

99,7%

99,9%

1.2.7

Aantal uitgevoerde onderzoeken naar de informatieveiligheid

9

9

11

Deze pagina is gebouwd op 06/25/2020 07:13:43 met de export van 06/25/2020 06:57:43