Jaarstukken 2019
portal

Programmaverantwoording

Overzichten en Middelen

Overzichten en Middelen

Dit hoofdstuk bevat de overzichten van de algemene dekkingsmiddelen, de bedragen voor de heffing voor de vennootschapsbelasting en de post onvoorzien.

Lasten

(bedragen x € 1.000)
Begroot € 3.282
Gerealiseerd € 6.003
Afwijking € -2.721
Deze pagina is gebouwd op 06/25/2020 07:13:43 met de export van 06/25/2020 06:57:43