Jaarstukken 2019
portal

Jaarrekening 2019

1. Overzicht baten en lasten

(bedragen x € 1.000)

Primaire begroting

Begroting na wijziging

Realisatie

Verschil begroot vs realisatie

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

1 Groen, Waterrijk en Schoon

183.443

35.976

147.466

195.574

42.702

152.872

177.904

35.380

142.524

17.670

7.322

10.348

2 Bereikbaar en Verbonden

276.980

21.502

255.479

266.383

12.464

253.918

283.737

21.343

262.394

-17.354

-8.878

-8.476

3 Aantrekkelijk en Concurrerend

118.929

774

118.155

99.964

1.737

98.227

89.998

4.146

85.852

9.966

-2.410

12.375

4 Bestuur en Samenleving

27.310

386

26.924

29.857

619

29.238

26.915

650

26.264

2.942

-32

2.973

- Overzichten en Middelen

4.971

617.856

-612.885

3.282

614.266

-610.984

6.003

640.362

-634.359

-2.721

-26.096

23.375

- Overhead

93.573

2.227

91.346

95.875

2.342

93.533

100.270

4.922

95.348

-4.395

-2.580

-1.815

Heffing vennootschapsbelasting

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Subtotaal exploitatie

705.207

678.720

26.486

690.935

674.130

16.805

684.827

706.803

-21.976

6.108

-32.674

38.781

Onttrekkingen

0

366.567

-366.567

0

427.695

-427.695

0

406.217

-406.217

0

21.479

-21.479

Toevoegingen

340.080

0

340.080

410.890

0

410.890

407.098

0

407.098

3.792

0

3.792

Subtotaal reserves

340.080

366.567

-26.486

410.890

427.695

-16.805

407.098

406.217

882

3.792

21.479

-17.687

Totaal baten en lasten

1.045.287

1.045.287

0

1.101.825

1.101.825

0

1.091.925

1.113.020

-21.095

9.900

-11.195

21.095

Deze pagina is gebouwd op 06/25/2020 07:13:43 met de export van 06/25/2020 06:57:43