Jaarstukken 2019
portal

Jaarrekening 2019

5. Incidentele baten en lasten

Het overzicht incidentele baten en lasten is conform de richtlijnen van het BBV en gebaseerd op incidenteel beleid. Het incidenteel beleid duurt vanaf aanvang maximaal 3 jaar. Er is inzicht gegeven op doelniveau per programma.

Incidentele lasten en baten programma`s
(bedragen x € 1.000)

Lasten
2019

Lasten
2019
incidenteel

Baten
2019

Baten
2019
incidenteel

1

Groen, Waterrijk en Schoon

180.420

82.209

37.245

34.471

2

Bereikbaar en Verbonden

268.783

63.557

19.944

14.169

3

Aantrekkelijk en Concurrerend

89.998

53.115

3.446

2.900

4

Bestuur en Samenleving

26.915

5.047

650

490

-

Overzichten en Middelen

4.003

3.009

625.868

33.638

-

Overhead

105.124

11.459

4.922

2.510

Totaal programma`s (Resultaat voor bestemming)

675.243

218.396

692.076

88.180

Incidentele onttrekkingen en toevoegingen reserves
(bedragen x € 1.000)

Toevoeging
2018

Toevoeging
2018
incidenteel

Onttrekking
2018

Onttrekking
2018
incidenteel

Reserves

405.606

396.429

397.664

402.716

Deze pagina is gebouwd op 06/25/2020 07:13:43 met de export van 06/25/2020 06:57:43