Jaarstukken 2019
portal

Jaarrekening 2019

3. Kapitaallasten

Programma
(bedragen x € 1.000)

Jaarrekening 2018

Primaire Begroting 2019

Wijziging Voorjaarsnota

Wijziging Najaarsnota

Bijgestelde Begroting 2019

Realisatie 2019

Verschil begroot vs realisatie

1 Groen, Waterrijk en Schoon

39

64

-11

0

54

54

0

2 Bereikbaar en Verbonden

15.732

15.770

-880

0

14.890

14.890

0

3 Aantrekkelijk en Concurrerend

74

65

-23

0

41

41

0

- Overzichten en Middelen

329

1.010

-304

0

707

707

0

- Overhead

1.858

1.201

425

0

1.626

1.626

0

Totaal toegerekende rentelasten

18.032

18.110

-792

0

17.317

17.317

0

Deze pagina is gebouwd op 06/25/2020 07:13:43 met de export van 06/25/2020 06:57:43