Jaarstukken 2019
portal

Overzichten en Middelen

Doel 5-1 Financieel gezonde huishouding

Doel 5-1 Financieel gezonde huishouding

Lasten

(bedragen x € 1.000)
Begroot € 3.282
Gerealiseerd € 6.003
Afwijking € -2.721
Deze pagina is gebouwd op 06/25/2020 07:13:43 met de export van 06/25/2020 06:57:43