Jaarstukken 2019
portal

Doel 5-1 Financieel gezonde huishouding

Taak 5.1.1 Behoedzaam ramen en adequaat uitvoeren financieel-strategisch beleid

Taak 5.1.1 Behoedzaam ramen en adequaat uitvoeren financieel-strategisch beleid

De beleidsmatige en financiële toelichtingen op deze taak is, voor zover van toepassing, opgenomen onder het doel.

Deze pagina is gebouwd op 06/25/2020 07:13:43 met de export van 06/25/2020 06:57:43