Jaarstukken 2019
portal

Doel 4-4 Afbouw taken jeugdzorg

Taak 4.4.1 Overdracht naar gemeenten van provinciale jeugdzorgtaken

Taak 4.4.1 Overdracht naar gemeenten van provinciale jeugdzorgtaken

Deze taak is per Voorjaarsnota 2017 vervallen.

Deze pagina is gebouwd op 06/25/2020 07:13:43 met de export van 06/25/2020 06:57:43