Jaarstukken 2019
portal

Doel 5-1 Financieel gezonde huishouding

Taak 5.1.2 Heffen van opcenten Motorrijtuigenbelasting

Taak 5.1.2 Heffen van opcenten Motorrijtuigenbelasting

De beleidsmatige en financiële toelichtingen op deze taak is, voor zover van toepassing, opgenomen onder het doel.

Deze pagina is gebouwd op 06/25/2020 07:13:43 met de export van 06/25/2020 06:57:43